Agilan poslovni analitičar – novo ruho starog zanataStručnjaci predviđaju da će u narednih nekoliko godina čak 80% organizacija koristi agilan pristup u upravljanju projektima. Agilni pristup se prvenstveno počeo koristiti kao metoda razvoja softvera, a s vremenom je postao globalni imperativ i prilikom upravljanja projektima. Razlog je što agilnost povećava uspješnost projekata bržom reakcijom na promjene. Što zapravo znači agilno i koje su metode i vrijednosti koje taj princip promovira?


Agile je skup metoda i principa razvoja softvera koje se baziraju na iterativnom planiranju i inkrementalnom razvoju, te kolaboraciji cijelog tima u razvoju čime se postiže brže i efikasnije donošenje odluka te fleksibilniji odgovor na promjene u okruženju.


Kada koristiti agilan pristup u upravljanju projektima?


Potreba za agilnim razvojem je nastala zbog brzih promjena u okruženju koje tradicionalni pristup nije mogao vjerodostojno pratiti. Kod tradicionalnog pristupa upravljanja projektima potrebno je imati detaljno dokumentirane ciljeve i opseg projekta, detaljno analiziran dizajn i arhitekturu budućeg rješenja, kao i vremenski plan i procjene posla kako bi mogli budžetirati projekt. Međutim, sve to u konačnici ne rezultira isporukom očekivane vrijednosti poslovanju iz razloga što je postavka tradicionalne strukture vremenski zahtjevna i nije fleksibilna na promjene u okruženju. Zamislite situaciju u kojoj radite na velikom projektu dvije godine, a od toga 50% vremena detaljno prikupljate i analizirate poslovne zahtjeve koji mogu zbog promjena na tržištu ili strategije organizacije nakon godinu dana postati uzaludan posao jer niste u mogućnosti dovoljno brzo promijeniti prioritete i prilagoditi se promjeni. U tom trenutku možete zaustaviti projekt ili pokušati biti agilniji.

Agilan pristup razvoja softvera se koristi kada postoji velika neizvjesnost u ishod projekta, kultura u organizaciji koja razumije vrijednosti koje ovaj pristup donosi organizaciji, projektni tim koji je konstantno uključen i nalazi se na istoj lokaciji, mogu se jasno odrediti prioriteti poslovnih zahtjeva i brzo mijenjati arhitektura sustava tijekom razvoja, te internim projektima unutra organizacije.

Prednosti agilnog pristupa su dobra komunikacija i tijek informacija, promjena poslovnih zahtjeva tijekom razvoja čime se isporučuje točno očekivana vrijednost poslovanju koje utječe na povećano zadovoljstvo korisnika, transparentnost, ubrzana reakcija na probleme